Předpis 32/2019 Sb.

Citace32/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka13 (7. 2. 2019)
Účinnostod 1. 7. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
109 Novela z. - zákoník práce
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 


ISP (příhlásit)