Předpis 396/2012 Sb.

Citace396/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka145 (26. 11. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
537 Novela z. - občanský soudní řád
Navržené změny5 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
119/2001novelizujeZákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)1
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2


ISP (příhlásit)