Předpis 220/2000 Sb.

Citace220/2000 Sb.
NázevZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Částka65 (21. 7. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
439 Vládní návrh zákona o majetku ČR - související - EU
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
65/1965novelizujeZákoník práce 
131/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy 
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání 
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
171/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
119/1992novelizujeZákon o cestovních náhradách 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
283/1992novelizujeZákon České národní rady o Akademii věd České republiky 
300/1992novelizujeZákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
113/1993novelizujeZákon o Fondu dětí a mládeže 
114/1993novelizujeZákon o Kanceláři prezidenta republiky 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
77/1997novelizujeZákon o státním podniku 
Derogace pasivní
364/2000novelizujeZákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů1
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)2
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce3
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)4


ISP (příhlásit)