Předpis 317/2001 Sb.

Citace317/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
Částka122 (7. 9. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
804 Návrh novely občanského zákoníku
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)