Předpis 465/2011 Sb.

Citace465/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka160 (30. 12. 2011)
Účinnostod 30. 12. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
287 Novela z. o rozpočtových pravidlech
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
Derogace pasivní
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)1


ISP (příhlásit)