Předpis 134/2006 Sb.

Citace134/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka46 (14. 4. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
995 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
94/1963novelizujeZákon o rodině 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)