Předpis 216/1994 Sb.

Citace216/1994 Sb.
NázevZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Částka67 (30. 11. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1136 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Navržené změny19 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
98/1963rušíZákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
214/1992novelizujeZákon o burze cenných papírů 
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách 
Derogace pasivní
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů1
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím2
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
466/2011novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony4
19/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém6
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva7
230/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
258/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru8
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv10


ISP (příhlásit)