Předpis 259/2008 Sb.

Citace259/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka83 (15. 7. 2008)
Účinnostod 1. 9. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
325 Novela občanského soudního řádu
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
94/1963novelizujeZákon o rodině 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)