Předpis 376/2007 Sb.

Citace376/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka114 (31. 12. 2007)
Účinnostod 30. 1. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
225 Novela z. o hornické činnosti
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
306/2002rušíVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)