Předpis 271/2001 Sb.

Citace271/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka104 (2. 8. 2001)
Účinnostod 1. 10. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
840 Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
463/1991??Zákon o životním minimu 
463/1991??Zákon o životním minimu 
463/1991??Zákon o životním minimu 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
463/1991??Zákon o životním minimu 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
402/2001??Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
134/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
384/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 


ISP (příhlásit)