Předpis 492/2005 Sb.

Citace492/2005 Sb.
NázevVyhláška o krajských normativech
Částka170 (19. 12. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/2005rušíVyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech) 
Derogace pasivní
47/2008novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
33/2009novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb. 
8/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 
11/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 
110/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 
197/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
280/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
243/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
310/2018rušíVyhláška o krajských normativech 
Vztahuje se k
561/2004na základěZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)