Předpis 84/1993 Sb.

Citace84/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
Částka24 (1. 3. 1993)
Účinnostod 1. 3. 1993, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
92 Novela zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
Derogace pasivní
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů4
Vztahuje se k
94/1963??Zákon o rodině 
40/1964??Občanský zákoník 
73/1982??Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
498/1990??Zákon o uprchlících 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
463/1991??Zákon o životním minimu 
463/1991??Zákon o životním minimu 
482/1991??Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 
482/1991??Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 
547/1992??Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993 
Vztahováno k
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
154/1993??Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek 
255/1993??Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
143/1994??Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
87/1998??Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
402/2001??Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn 
45/2004??Úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
329/2011??Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)