Předpis 74/1994 Sb.

Citace74/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka23 (29. 4. 1994)
Účinnostod 1. 6. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
548 Novela zákoníku práce
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
93/1951novelizujeZákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
65/1965novelizujeZákoník práce 
137/1989rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
121/1990rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
213/1990rušíNařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce 
405/1990rušíOznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
14/1991rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
195/1991rušíZákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
425/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
Derogace pasivní
164/1995novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
220/1995novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti3
262/2006rušíZákon zákoník práce4
Vztahuje se k
93/1951??Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
93/1951??Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
137/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
213/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce 
405/1990??Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
14/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
195/1991??Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
425/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
Vztahováno k
65/1965??Zákoník práce 
126/1994??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
3/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
164/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
164/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
164/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
164/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
165/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 
220/1995??Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
220/1995??Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
310/1995??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
238/1996??Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
229/1998??Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132) 
45/2001??Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn 
54/2001??Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
114/2002??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
568/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
568/2004??Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
262/2006??Zákon zákoník práce 


ISP (příhlásit)