Předpis 264/1992 Sb.

Citace264/1992 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
Částka56 (10. 6. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1405 Vl. n. z.ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky ......
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
15/1953rušíVládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory 
95/1963rušíZákon o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářský řád) 
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
65/1965novelizujeZákoník práce 
52/1966novelizujeZákon o osobním vlastnictví k bytům 
134/1982rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 
72/1983rušíZákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád, úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 
528/1990novelizujeDevizový zákon 
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích 
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
335/1991novelizujeZákon o soudech a soudcích 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
Derogace pasivní
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém4


ISP (příhlásit)