Předpis 100/1970 Sb.

Citace100/1970 Sb.
NázevZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Částka32 (23. 11. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1969 - 1971
51 Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků Sboru ...
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
88/1952novelizujeZákon o materielním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil 
76/1959novelizujeZákon o některých služebních poměrech vojáků 
35/1961rušíVyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra 
59/1965novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody 
65/1965novelizujeZákoník práce 
70/1965novelizujeZákon o Sboru národní bezpečnosti 
Derogace pasivní
63/1983novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti1
74/1990novelizujeZákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti2
169/1990novelizujeZákon o občanských komisích působících v resortech ministerstva vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.3
546/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.4
334/1991novelizujeZákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie5
367/1991novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti6
77/1992novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů6
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech7
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky8
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů9
33/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů10
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce11
Vztahováno k
107/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnos 


ISP (příhlásit)