Předpis 1/1992 Sb.

Citace1/1992 Sb.
NázevZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Částka1 (16. 1. 1992)
Účinnostod 16. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1011 Vládní návrh zákona o mzdě, odměně za prac. pohotovoc
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
62/1966novelizujeVyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 
42/1967rušíVyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků 
132/1967rušíVyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru 
63/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
103/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany 
111/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách 
200/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích 
4/1970rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů 
18/1970rušíVyhláška o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi 
159/1970novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích 
235/1988rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku 
146/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích 
196/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době 
44/1990rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu 
59/1990rušíOznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví 
78/1990novelizujeVýnos, ktorým sa určujú nomenklatury funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti MK SSR a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi 
122/1990rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací 
135/1990rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů 
152/1990rušíOznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
188/1990rušíOznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny 
218/1990novelizujeOznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
219/1990rušíVýnos o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporitežne 
243/1990rušíOznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnobance 
244/1990rušíOznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 
255/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy 
269/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 
286/1990rušíOznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky 
320/1990rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance 
332/1990rušíOznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 
511/1990rušíOznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
538/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu 
571/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
74/1991rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
77/1991rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť 
118/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
146/1991rušíVyhláška o odmeňovaní riaditežov organizácií, ktoré vykonávajú podnikatežskú činnosť 
151/1991rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností 
276/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
334/1991novelizujeZákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
460/1991rušíOznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany o odměňování zdravotnických pracovníků 
471/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
Derogace pasivní
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony1
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů10
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů2
74/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře4
217/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze5
54/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech6
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti7
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění8
262/2006rušíZákon zákoník práce9
Vztahuje se k
93/1951??Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
73/1952??Zákon o dani z obratu 
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
62/1966??Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 
62/1966??Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 
42/1967??Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků 
132/1967??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru 
63/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
63/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
103/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany 
111/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách 
200/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích 
4/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů 
18/1970??Vyhláška o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi 
159/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích 
235/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
46/1989??Zákon o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániemi 
146/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích 
196/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době 
196/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době 
44/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu 
59/1990??Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví 
122/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací 
135/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů 
152/1990??Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
188/1990??Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny 
204/1990??Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky 
219/1990??Výnos o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporitežne 
243/1990??Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnobance 
244/1990??Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 
255/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy 
269/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 
286/1990??Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky 
320/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance 
332/1990??Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 
382/1990??Zákon o rodičovském příspěvku 
511/1990??Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
526/1990??Zákon o cenách 
538/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu 
563/1990??Zákon o rozpočtových pravidlech federace 
571/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
571/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
592/1990??Zákon o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
74/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
77/1991??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť 
118/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
146/1991??Vyhláška o odmeňovaní riaditežov organizácií, ktoré vykonávajú podnikatežskú činnosť 
151/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností 
276/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
21/1992??Zákon o bankách 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
37/1993??Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
201/1997??Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
Vztahováno k
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
65/1965??Zákoník práce 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
571/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
410/1991??Zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 
578/1991??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
37/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
43/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 
53/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
159/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 
223/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
260/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992 
379/1992??Úplné znění zákona Slovenskej národnej rady z 13. februára 1991 č. 83 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 26. marca 1992 č. 194 Zb. 
389/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy 
396/1992??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
450/1992??Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
615/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 
638/1992??Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 
645/1992??Nařízení, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 
10/1993??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 
10/1993??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 
37/1993??Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
37/1993??Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
37/1993??Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
160/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony 
186/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 
244/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech 
260/1993??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
291/1993??Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 
296/1993??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
298/1993??Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní 
333/1993??Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 
334/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
108/1994??Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
126/1994??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
3/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
29/1995??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním opatření ve mzdové oblasti 
118/1995??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 
118/1995??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 
145/1995??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb. 
221/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích 
258/1995??Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 
303/1995??Nařízení vlády o minimální mzdě 
308/1995??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 
85/1996??Zákon o advokacii 
104/1996??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
217/1996??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
61/1997??Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
320/1997??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě 
356/1997??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb. 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
116/1998??Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
201/1998??Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
317/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb. 
318/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
131/1999??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
132/1999??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
220/1999??Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
312/1999??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
313/1999??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
161/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
162/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
163/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
217/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
217/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
310/2000??Nařízení vlády o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
430/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
461/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
7/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. 
16/2001??Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků 
54/2001??Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
55/2001??Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
172/2001??Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
437/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
95/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb. a č. 143/1992 Sb. 
154/2002??Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků 
181/2002??Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
322/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
507/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 
535/2002??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků 
560/2002??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
464/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
568/2004??Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
700/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
514/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
514/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 
520/2005??Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 
153/2006??Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
189/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
201/2006??Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn 
262/2006??Zákon zákoník práce 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 


ISP (příhlásit)