Předpis 33/1974 Sb.

Citace33/1974 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcích o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
Částka5 (16. 4. 1974)
Účinnostod 1. 5. 1974, zrušeno dnem 1. 2. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
11/1961rušíVyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 
67/1963rušíVyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory 
171/1969rušíVyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú.l. o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním 
49/1970rušíVyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú.v. (Ú.l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkůmzískaným národními výbory 
84/1970rušíVyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů 
89/1970rušíVyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů 
44/1972rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku ČKD Praha 
47/1972rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům národních podniků Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza 
95/1972rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu 
Derogace pasivní
1/1991rušíZákon o zaměstnanosti 


ISP (příhlásit)