Předpis 578/1991 Sb.

Citace578/1991 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Částka110 (31. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1118 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1952novelizujeZákon o dani ze mzdy 
36/1965novelizujeZákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
161/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
142/1983rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
118/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
172/1988novelizujeZákon o zemědělské dani 
215/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
156/1989novelizujeZákon o odvodech do státního rozpočtu 
157/1989novelizujeZákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 
206/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
235/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
389/1990novelizujeZákon o dani z příjmů obyvatelstva 
557/1990novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
20/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 
50/1991rušíVyhláška, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 
348/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů2
Vztahuje se k
76/1952??Zákon o dani ze mzdy 
76/1952??Zákon o dani ze mzdy 
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
109/1964??Hospodářský zákoník 
36/1965??Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
36/1965??Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
65/1965??Zákoník práce 
100/1970??Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
161/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
161/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
142/1983??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
118/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 
118/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
172/1988??Zákon o zemědělské dani 
172/1988??Zákon o zemědělské dani 
215/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
215/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
156/1989??Zákon o odvodech do státního rozpočtu 
156/1989??Zákon o odvodech do státního rozpočtu 
157/1989??Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 
157/1989??Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 
162/1990??Zákon o zemědělském družstevnictví 
172/1990??Zákon o vysokých školách 
206/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
206/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
235/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
235/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
382/1990??Zákon o rodičovském příspěvku 
389/1990??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
389/1990??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
557/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům 
557/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům 
563/1990??Zákon o rozpočtových pravidlech federace 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
19/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
20/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 
50/1991??Vyhláška, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
171/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
195/1991??Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru 
253/1991??Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
410/1991??Zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 
513/1991??Obchodní zákoník 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
Vztahováno k
249/1992??Nařízení o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 
250/1992??Nařízení o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
259/1992??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky MZSV SR č. 145/1990 Zb., vyhlášky MZSV SR č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 319/1990 Zb., vyhlášky MPSV SR č. 353/1990 Zb. a vyhlášky MPSV SR č. 590/1990 Zb. 
285/1992??Vyhláška o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
342/1992??Vyhláška o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 
450/1992??Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
329/2011??Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 
329/2011??Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)