Předpis 155/1998 Sb.

Citace155/1998 Sb.
NázevZákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů
Částka54 (13. 7. 1998)
Účinnostod 13. 7. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
353 Návrh na vydání zákona o znakové řeči
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
384/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony1
423/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb. 
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů2
Vztahováno k
165/2018na základěVyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 


ISP (příhlásit)