Předpis 151/2000 Sb.

Citace151/2000 Sb.
NázevZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
Částka47 (13. 6. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 5. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
390 Zákon o telekomunikacích - EU
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
110/1964rušíZákon o telekomunikacích 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
150/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
253/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)1
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního3
205/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)11
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony4
225/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.5
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel7
167/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony8
95/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
127/2005rušíZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)10


ISP (příhlásit)