Předpis 262/1992 Sb.

Citace262/1992 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
Částka56 (10. 6. 1992)
Účinnostod 1. 7. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1235 Vládní návrh novely stavebního zákona
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
86/1976rušíVyhláška FMTIR a investiční rozvoj o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb 
87/1976rušíVyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb 
95/1977rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě 
8/1983rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
105/1985rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě 
73/1987rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
43/1990rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 
186/1990rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 
Derogace pasivní
183/2006rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)1


ISP (příhlásit)