Předpis 517/2002 Sb.

Citace517/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
Částka179 (13. 12. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
59 Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
199/1994novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
41/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách1
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)2
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů3
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce4
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů5


ISP (příhlásit)