Předpis 527/2020 Sb.

Citace527/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Částka218 (17. 12. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
909 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
136/2011novelizujeZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
277/2013novelizujeZákon o směnárenské činnosti 


ISP (příhlásit)