Předpis 67/1993 Sb.

Citace67/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Částka20 (15. 2. 1993)
Účinnostod 1. 3. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
17 Novela zák. o přestupcích a o Polici ČR
17 Novela zák. o přestupcích a o Polici ČR
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)