Předpis 468/1991 Sb.

Citace468/1991 Sb.
NázevZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Částka91 (22. 11. 1991)
Účinnostod 22. 11. 1991, zrušeno dnem 4. 7. 2001
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
847 Vl. n. z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
18/1964novelizujeZákon o Československé televizi 
35/1965novelizujeZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
Derogace pasivní
597/1992novelizujeZákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře1
36/1993novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání2
253/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů3
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů4
237/1995novelizujeZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů5
301/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů6
135/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů7
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)8
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)9
39/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů10
231/2001rušíZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů11


ISP (příhlásit)