Předpis 302/2016 Sb.

Citace302/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka117 (21. 9. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
569 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 


ISP (příhlásit)