Předpis 120/2007 Sb.

Citace120/2007 Sb.
NázevZákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
Částka44 (24. 5. 2007)
Účinnostod 1. 7. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
94 Vl.n.z. se stanovením kapitálových požadavků na banky
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1992novelizujeZákon o bankách 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
124/2002novelizujeZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
Derogace pasivní
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 1


ISP (příhlásit)