Předpis 123/2007 Sb.

Citace123/2007 Sb.
NázevVyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Částka46 (1. 6. 2007)
Účinnostod 1. 7. 2007, zrušeno dnem 5. 3. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
387/2001rušíVyhláška Ministerstva financí o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev 
389/2001rušíVyhláška Ministerstva financí o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva 
333/2002rušíVyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě 
262/2004rušíVyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na indeviduálním základě 
383/2004rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Komise pro cenné papíry č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě 
522/2004rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě 
319/2005rušíVyhláška, kterou se stanoví pravidla pro klasifikaci pohledávek a tvorbu opravných položek a rezerv spořitelních a úvěrních družstev 
105/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb. 
Derogace pasivní
282/2008novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
380/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.   
89/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
187/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
23/2014rušíVyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
Vztahuje se k
21/1992na základěZákon o bankách 
87/1995na základěZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
256/2004na základěZákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)