Předpis 247/2007 Sb.

Citace247/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
Částka81 (25. 9. 2007)
Účinnostod 25. 9. 2007, zrušeno dnem 1. 9. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
281/2008rušíVyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
Vztahuje se k
21/1992na základěZákon o bankách 
87/1995na základěZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)