Předpis 41/2011 Sb.

Citace41/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
Částka15 (28. 2. 2011)
Účinnostod 28. 2. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
98 Novela z. v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1992novelizujeZákon o bankách 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)