Předpis 427/2011 Sb.

Citace427/2011 Sb.
NázevZákon o doplňkovém penzijním spoření
Částka149 (28. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
413 Vl.n.z. o doplňkovém penzijním spoření
Navržené změny16 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření1
403/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony2
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů3
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření4
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích5
296/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů7
119/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu8
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci9
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů10
Vztahováno k
57/2012na základěVyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu 
58/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
117/2012na základěVyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 
215/2012na základěVyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 
341/2012na základěVyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu 
361/2012na základěNařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření 
248/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
474/2013na základěVyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
145/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 
402/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
199/2020na základěVyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 
200/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
404/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb. 


ISP (příhlásit)