Předpis 150/2017 Sb.

Citace150/2017 Sb.
NázevZákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Částka52 (22. 5. 2017)
Účinnostod 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
994 Vl.n.z. o zahraniční službě
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
274/2015rušíVyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
Derogace pasivní
35/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)1
384/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
256/2001??Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
119/2002??Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
62/2003??Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
500/2004??Zákon správní řád 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
280/2009??Zákon daňový řád 
151/2010??Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 
91/2012??Zákon o mezinárodním právu soukromém 
275/2012??Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 
104/2013??Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
186/2013??Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
274/2015??Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
186/2017??Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 
187/2017??Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 
188/2017??Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 
189/2017??Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
Vztahováno k
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
352/2001??Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
136/2015??Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
186/2017na základěVyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 
186/2017??Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 
187/2017na základěVyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 
187/2017??Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 
188/2017na základěVyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 
188/2017??Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 
189/2017??Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
189/2017na základěVyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
35/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 
35/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 
540/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 
569/2020??Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
384/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
384/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
71/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)