Předpis 314/2015 Sb.

Citace314/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka133 (3. 12. 2015)
Účinnostod 18. 12. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
463 Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
216/2002novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců 
274/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
191/2016novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)1


ISP (příhlásit)