Předpis 319/2016 Sb.

Citace319/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka125 (3. 10. 2016)
Účinnostod 1. 4. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
608 Novela z. o dráhách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
77/2002novelizujeZákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 


ISP (příhlásit)