Sněmovní tisk 569
Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Stav projednávání ke dni: 26. května 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 21. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/5 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 569/6.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 12. 4. 2016 na 44. schůzi přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4065Jeroným Tejc09526-12999.doc (38 KB) / PDF (152 KB, 1 strana)4. 4. 2016
4115Martin Plíšek09576-13054.doc (28 KB) / PDF (136 KB, 1 strana)
09576-13055.doc (34 KB) / PDF (182 KB, 2 strany)
12. 4. 2016
4123Marek Černoch09584-13067.doc (39 KB) / PDF (144 KB, 1 strana)12. 4. 2016
4132Karel Fiedler09593-13077.docx (7 KB) / PDF (194 KB, 4 strany)12. 4. 2016
4157Ludvík Hovorka09618-13106.doc (20 KB) / PDF (152 KB, 2 strany)15. 4. 2016
4158Ludvík Hovorka09619-13107.doc (19 KB) / PDF (151 KB, 2 strany)15. 4. 2016
4408Karel Fiedler09869-13547.doc (32 KB)25. 5. 2016
4409Karel Fiedler09870-13548.doc (26 KB)25. 5. 2016
4410Karel Fiedler09871-13549.doc (27 KB)25. 5. 2016
4412Martin Lank09873-13551.doc (39 KB)25. 5. 2016


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politická strana, svoboda spolčování, volební výdaje

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)