Předpis 245/2011 Sb.

Citace245/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka89 (30. 8. 2011)
Účinnostod 1. 9. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
248 Novela z. o rostlinolékařské péči
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)1


ISP (příhlásit)