Předpis 69/2013 Sb.

Citace69/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka32 (19. 3. 2013)
Účinnostod 19. 3. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
780 Novela z. o integrované prevenci
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
63/2003rušíNařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
541/2020novelizujeZákon o odpadech1


ISP (příhlásit)