Předpis 306/2013 Sb.

Citace306/2013 Sb.
NázevZákon o zrušení karty sociálních systémů
Částka117 (2. 10. 2013)
Účinnostod 1. 11. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
913 N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 
366/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
367/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
424/2011rušíVyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka 
203/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru,náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovanéhozáznamu sociálního pracovníka 
471/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb. 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)