Předpis 206/2015 Sb.

Citace206/2015 Sb.
NázevZákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
Částka84 (20. 8. 2015)
Účinnostod 4. 9. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
385 V.n.z. o pyrotechnice
Navržené změny5 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
208/2010rušíNařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 
32/2014rušíNařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky 
123/2014rušíVyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky 
Derogace pasivní
229/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona2
Vztahováno k
208/2015na základěNařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 
288/2015na základěVyhláška o provádění ohňostrojných prací 
284/2016na základěVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice 


ISP (příhlásit)