Předpis 279/2019 Sb.

Citace279/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Částka120 (6. 11. 2019)
Účinnostod 21. 11. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 


ISP (příhlásit)