Předpis 28/2011 Sb.

Citace28/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka11 (18. 2. 2011)
Účinnostod 23. 2. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
184 Novela z. - občanský zákoník
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém2


ISP (příhlásit)