Předpis 102/2001 Sb.

Citace102/2001 Sb.
NázevZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Částka41 (21. 3. 2001)
Účinnostod 1. 7. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
702 Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků - EU
Navržené změny14 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
63/1986novelizujeZákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
Derogace pasivní
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů1
277/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů2
348/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn 
229/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů3
160/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele4
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)5
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu7
490/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh6
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky8
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu9
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona10
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích11
Vztahováno k
198/2007na základěNařízení vlády, o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh 
256/2009na základěNařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu 
175/2010na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků 


ISP (příhlásit)