Předpis 359/2005 Sb.

Citace359/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Částka124 (19. 9. 2005)
Účinnostod 1. 10. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
811 Novela z. občanský zákoník
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
102/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)