Předpis 202/2012 Sb.

Citace202/2012 Sb.
NázevZákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Částka70 (13. 6. 2012)
Účinnostod 1. 9. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
426 Vl.n.z. o mediaci
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
Vztahováno k
277/2012na základěVyhláška o zkouškách a odměně mediátora 


ISP (příhlásit)