Předpis 299/2017 Sb.

Citace299/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka104 (19. 9. 2017)
Účinnostod 1. 12. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
862 Novela z. o rostlinolékařské péči

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
88/2006rušíVyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství 
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 


ISP (příhlásit)