Předpis 452/2001 Sb.

Citace452/2001 Sb.
NázevZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Částka168 (31. 12. 2001)
Účinnostod 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
922 Vl. návrh zák. o ochraně označení původu - EU
Navržené změny11 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
159/1973rušíZákon o ochraně označení původu výrobků 
160/1973rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
Derogace pasivní
131/2003novelizujeZákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu2
221/2006novelizujeZákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)3
375/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů4
256/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů5
196/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy6
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv7
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci8


ISP (příhlásit)