Předpis 36/2008 Sb.

Citace36/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Částka11 (12. 2. 2008)
Účinnostod 12. 2. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
305 Novela z. o ochraně spotřebitele
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
Vztahuje se k
64/1986na základěZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
513/1991na základěObchodní zákoník 
634/1992na základěZákon o ochraně spotřebitele 
6/1993na základěZákon České národní rady o České národní bance 
40/1995na základěZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
156/2000na základěZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)