Předpis 6/1993 Sb.

Citace6/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o České národní bance
Částka3 (31. 12. 1992)
Účinnostod 18. 5. 2021
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
191 Vládní návrh zákona ČNR o České národní bance
Navržené změny43 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
22/1992rušíZákon o Státní bance československé 
Derogace pasivní
60/1993novelizujeZákon o oddělení měny1
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů2
442/2000novelizujeZákon kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů3
278/2001novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů4
482/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů5
127/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů6
335/2002úplné zněníÚplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech7
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)8
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem10
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony9
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
286/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn 
160/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele12
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony13
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu14
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu18
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 16
295/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů15
145/2010novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů19
156/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
41/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry20
92/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů21
136/2011novelizujeZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů23
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony22
357/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony24
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření25
135/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi26
204/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony29
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů27
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření28
258/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru30
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích31
89/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů32
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů33
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv38
192/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů34
238/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony35
219/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů36
353/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony37
417/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony39
129/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony40
Vztahuje se k
272/2013na základěZákon o prekursorech drog 
Vztahováno k
19/1993na základěZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
285/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády 
18/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce 
115/2005na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči“ po 2 000 Kč 
176/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi 
314/2005na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Současnost - Tančící dům v Praze“ po 2 000 Kč 
435/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova 
463/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova 
19/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice 
34/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
52/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově 
150/2006na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny“ po 2 500 Kč 
271/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska 
364/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči 
408/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka 
451/2006na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř“ po 2 500 Kč 
553/2006na základěVyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
2/2007na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 
14/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské 
73/2007na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory“ po 2 500 Kč 
93/2007na základěVyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 
113/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 
140/2007na základěVyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007 
203/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné 
204/2007na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi“ po 2 500 Kč 
205/2007na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky 
235/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země 
8/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic 
9/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky 
36/2008na základěZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
100/2008na základěVyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 
101/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru 
144/2008na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč 
159/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa 
173/2008na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 
174/2008na základěVyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 
209/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea 
284/2008na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč 
285/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje 
474/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 
31/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 
32/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu 
78/2009na základěVyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009 
123/2009na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč 
160/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel 
232/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
263/2009na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč 
360/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet 
412/2009na základěVyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009 
433/2009na základěVyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 
34/2010na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje 
116/2010na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč 
181/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera 
182/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy 
225/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
238/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 
271/2010na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč 
272/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana 
276/2010na základěVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance 
302/2010na základěVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu 
359/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny   
21/2011na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 
58/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři 
99/2011na základěVyhláška vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara 
127/2011na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč 
159/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina 
169/2011na základěVyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku 
291/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
292/2011na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč 
296/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena 
305/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 
5/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II. 
11/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky 
12/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola 
112/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka 
113/2012na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč 
209/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka 
283/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 
300/2012na základěVyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské 
365/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze 
366/2012na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč 
413/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
23/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny 
81/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara 
121/2013na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč 
137/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta 
142/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna 
183/2013na základěVyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje 
235/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 
249/2013na základěVyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
253/2013na základěVyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 
271/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana 
314/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
319/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho 
320/2013na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč 
346/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
426/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
427/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 
47/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala 
79/2014na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč 
102/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 
160/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií 
188/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího 
190/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře 
213/2014na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč 
215/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
216/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
238/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989 
273/2014na základěVyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank 
310/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
36/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 
90/2015na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč 
126/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným 
138/2015na základěVyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 
210/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera 
211/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem 
260/2015na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 
265/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 
300/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. 
301/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. 
30/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady 
109/2016na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč 
110/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy 
165/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové 
265/2016na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč 
305/2016na základěVyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 
389/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia 
81/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie 
119/2017na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč 
131/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid 
154/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara 
169/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 
288/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
332/2017na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč 
377/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 
393/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti 
424/2017na základěVyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
15/2018na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy 
55/2018na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč 
131/2018na základěVyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 
146/2018na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 
156/2018na základěVyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 
157/2018na základěVyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 
198/2018na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč 
275/2018na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa 
11/2019na základěVyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 
12/2019na základěVyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 
13/2019na základěVyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 
14/2019na základěVyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 
20/2019na základěVyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 
21/2019na základěVyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 
22/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 
63/2019na základěVyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 
64/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 
96/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 
108/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 
127/2019na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč 
151/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 
152/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 
237/2019na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč 
325/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
326/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
327/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
342/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů 
14/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 
36/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 
239/2020na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč 
260/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 
267/2020na základěVyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
289/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 
375/2020na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč 
470/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 
518/2020na základěVyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 
185/2021na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč 
205/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ 
246/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
289/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 
293/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského 
294/2021na základěVyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily 
337/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 
338/2021na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč 
379/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 
398/2021na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999 
399/2021na základěVyhláška o úvěrových ukazatelích 
401/2021na základěVyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance 
407/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy 
523/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika 
50/2022na základěVyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny 
117/2022na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Mikulov" po 5 000 Kč 
134/2022na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250" 
208/2022na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela 
230/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
266/2022na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových 
278/2022na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč 
15/2023na základěVyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem 
16/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava 
43/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 
54/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb. 
55/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
122/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 
133/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 
134/2023na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč 
157/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem "Osobní automobil Tatra 603" 
268/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského 
293/2023na základěVyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023 
294/2023na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč 
336/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela 


ISP (příhlásit)