Předpis 407/2012 Sb.

Citace407/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka149 (27. 11. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
734 Novela z. o spotřebních daních
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách 
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)