Předpis 135/2016 Sb.

Citace135/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Částka51 (29. 4. 2016)
Účinnostod 1. 10. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
638 Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
194/2010novelizujeZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
Derogace pasivní
293/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek1


ISP (příhlásit)